Zdravotné pomôcky na ochorenia vnútorného ucha

Vyhľadávanie

Osvedčenia

Výrobca DisMark a jeho výrobky podliehajú prísnym kontrolám. Certifikácie podliehajú prísnym európskym norám pre zdravotnícke produkty:

- ISO 13485
- CE (Európa), 93/42/EHS
- CB (International) IEC-EN 60601
- ETL (USA / Kanada), UL 60601

EarLaser TinniTool je kompatibilný s:
- EN 60601-1 Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť prvá: Základné bezpečnostné pravidlá
- EN 60601-1-2 Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 1-2: Všeobecná bezpečnosť - Pridružená norma:
  Elektromagnetická kompatibilita - požiadavky a skúšky
- EN 60825 do 1 = Bezpečnostné časti laserových zariadení 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky
 

 

GRETOSl© 2010 Všetky práva vyhradené.

Ear laser TinniTool na liečbu ochorení vnútorného ucha Kompletně.cz